ATIF TAKİP SİSTEMİ

Uluslararası Akademik Dergilerde çıkmış bilimsel yayınlarınıza yapılmış atıfları takip için Ekual üzerinden abone olunan veritabanlarını kullanabilirsiniz.

Web Of Science

Scopus