Kütüphanelerarası İşbirliği

UAÜ Kütüphanesinde bulunmayan kitap, makale vb. yayınlar öğretim üyelerimiz için diğer üniversite kütüphanelerinden Kütüphanelerarası Ödünç Alma (ILL-Inter-Library Loan) hizmeti ile sağlanmaktadır.

Lütfen öncelikle aradığınız eserin koleksiyonumuzda olup olmadığını kontrol edin. UAÜ Kütüphane Katalog Tarama Linki

Yararlanma
Kütüphanelerarası işbirliği yolu ile diğer üniversite kütüphanelerinden ödünç kitap veya makale fotokopisi getirilebilir. Bu  hizmetinden yararlanacak kullanıcılarımızın Kütüphane Hesabım bölümünden kullanıcı adı ve şifre ile özel oturum açtıktan sonra kütüphane otomasyonundaki  ILL e-form yardımıyla  kütüphanelerarası ödünç kitap / makale fotokopisi  taleplerinizi kütüphaneye elektronik ortamda  iletebilirsiniz.
Kütüphane Hesabını henüz aktifleştirmemiş kullanıcılarımızın Kütüphane Ödünç Bankosuna başvurmaları gerekmektedir.

Yayın sağlama hizmetleri ve üyelik  konusunda detaylı bilgi için;
E-posta: library@antalya.edu.tr
Telefon: (0242) 245 01 06  Dahili: 1106

Yayın Sağlama Kuralları

  • Bu hizmetten yalnız Antalya Bilim Üniversitesinin akademik ve idari personeli ile lisansüstü ve doktora öğrencileri yararlanabilir.
  • Ödünç kitap ve makale fotokopileri kargo ya da posta yolu ile gönderilmektedir. Posta ve kargo ücretleri Üniversitemiz tarafından karşılanmaktadır.
  • Ödünç alınan kitaplar, ilgili merkez tarafından kütüphanemize gönderilmektedir. Bu nedenle okuyucularımızın, kitapları kütüphanemizden teslim almaları gerekmektedir.
  • Ödünç alınan kitabın iade süresi bir defaya mahsus uzatılabilir. Bunun için okuyucunun iade tarihinden 1 hafta önce kütüphaneye gelerek veya e-mail, telefon yoluyla isteğini belirtmesi gerekmektedir.
  • Ödünç alınan kitabın zamanında getirilmemesi veya kaybedilmesi durumunda, kitabın ödünç alındığı kütüphanenin kuralları geçerlidir. Bu şekilde gecikme cezası almış olan okuyucular, ödeme yapmadan istekte bulunamazlar.
  • İsteklerin zamanında ve eksiksiz karşılanabilmesi için formların doğru ve eksiksiz doldurulması gerekir. Eksik ve yanlış bilgilerle yapılan istekler karşılanamayacak ve üyeye e-mail, telefon vb. yollarla bildirilecektir.
  • Materyalin geliş süresi, materyali gönderen kurumlara ve postada geçen zamana göre değişir.

Yayın İsteyen Kullanıcıların Uyması Gereken Kurallar

  • Yayın, istenen süre içinde ilgili kütüphaneye iade edilmelidir.
  • Yayının tamamı fotokopi vb. yollarla çoğaltılmamalıdır.
  • Kitabın zarar görmemesi için gereken özen gösterilmeli; yıpranması ve kaybedilmesi hâlinde talep edilecek ücret ödenmelidir.

Kütüphanelerarası İşbirliği Yoluyla Getirelemeyecek Materyaller

Referans kaynakları (ansiklopediler, sözlükler, tezler vs...),

Görsel - işitsel materyaller (film, mikroform, kaset, video, CD-DVD),

Özel koleksiyonlar ile dergilerin tam sayıları ve ciltleri.

Kitap veya Makale Taraması Yapılabilecek Adresler:

ADRES TARAMA TÜRÜ
ULAKBİM Süreli Yayınlar Toplu Kataloğu Makale
ULAKBİM Ulusal Toplu Katalog Tarama (TOKAT)

Kitap

ADIM Üniversiteri Kütüphaneleri Makale ve Kitap
Akdeniz Üniversitesi Kütüphane Kataloğu Makale ve Kitap