Misyon

Uluslararası Antalya  Üniversitesi'nin eğitim, öğretim ve araştırma programlarını desteklemek, öğretim elemanları, öğrenciler ve çalışanların her tür ve ortamdaki bilgi ve belge ihtiyaçlarını karşılamayı,ulusal ve uluslararası ölçekte bilgi birikimi, kullanımı ve transferine destek olmayı amaçlar.Üniversitemizin eğitim ve araştırma faaliyetleri yürüttüğü tüm alanlarda ve uluslararası kalite düzeylerinde yerel ve global stratejik düşünce ile bilgi üretimine aktif katkı sağlayacak, uluslararası kütüphane olmayı hedefler.