Ödünç

 

İade Süresi (gün) / Ek iade Süresi (gün) / Maksimum ödünç kaynak sayısı

Öğrenci Önlisans / lisans

Öğrenci Lisansüstü

Kurum personeli

Öğretim Üyesi

Kitap

15 / 15 / 4

30 / 15 / 8

30 / 15/ 5

180 / 180 / 10

Süreli Yayın

-

2 / 2 / 2

2 / 1 / 3

2 / 1 / 3

Görsel İşitsel Kaynaklar

-

2 / 2 / 2

2 / 1 / 3

2 / 1 / 3