Ödünç

Ödünç alma ; Uluslararası Antalya Üniversitesi personelinin kütüphaneden, Kütüphane tarafından belirlenen geçici bir zaman dilimi için kitap ya da başka bir kaynağı dışarı çıkartabilmesini ifade eder.

Dolaşım; bu kaynakların  Kütüphane kullanıcılarına ödünç verilmesini ve ödünç verilen bu kaynakların kaydının tutulması anlamına gelir.

Ansiklopediler, sözlükler ve rezerv materyalleri gibi en çok danışılan ya da sıklıkla kullanılan kaynaklar kütüphane dışına çıkarılamaz. Diğer bütün materyaller ve Reserv materyalleri kütüphane girişinde yer alan Ödünç Verme Masası aracılığıyla kütüphaneden ödünç alınabilir ve dışarı çıkarılabilir. 

Ödünç Alma Hakkı

Ödünç alma politikaları, kişilerin kütüphane materyallerine hızlı ve eşit bir biçimde erişebilmesini sağlamak amacıyla vardır. Ödünç alma süreleri ve bazı materyaller için geçerli olan özel  ödünç verme düzenlemeleri, kullanıcıların kimliğine göre değişmektedir.

 

Kaynak İsmi / Kullanıcı Türü

İade Süresi
(gün)

Ek İade Süresi
(gün)

Azami Kaynak Sayısı
(adet)

Kitap
Ön lisans / Lisans öğrencisi

15

15

4

Kitap
Lisansüstü öğrencisi

30

15

8

Kitap
Personel

30

15

10

Ciltli Dergi
Personel-Lisansüstü öğrencisi

2

1

2

Görsel / İşitsel Kaynaklar
Personel-Önlisans/lisans/Lisansüstü öğrencisi

2

1

3