Yararlanma Seçenekleri

Kütüphane içinde yararlanılabilecek diğer hizmetler ve imkanlar

Sunulan Yararlanma Opsiyonları Statü
Kablolu İnternet  uç
Kablosuz İnternet
Masaüstü Bilgisayar
Taşıyıcı Bellek – DVD Sürücü (bilgisayar üzerinde)
Şarj için priz
Fotokopi  Çekimi
Yazıcıdan Çıktı Alma
Grup Çalışmasına Ayrılmış Alan  ( ofis içinde)
Tekli Çalışmalara Ayrılmış Alan ( salonda)
Referans – Danışma Kütüphaneciliği
Oryantasyon-Kullanıcı Eğitimi
Kütüphanelerarası İşbirliği ile  Makale - Kitap Getirtme ( ILL )
Reserve  Materyal  Kitaplığı
Ders Materyal Kitaplığı
Materyal  Ödünç  Alma
E-Kaynaklara  Uzaktan Erişim
Güncel Gazete Takip
Webten Kütüphane Kataloğu Tarama
Mobil Cihazlardan Kütüphane  Kataloğu Tarama
Tüm Kütüphane Kaynaklarını  Aynı  Anda Tarama ( Federe Tarama )
Kütüphane Hesabı  Oluşturma
Kütüphaneye Yayın Alım  Önerisi İletim
E-Posta bildirimleri  ( gecikme, duyuru vb.gibi )
Ders Saatleri Dışında Kullanım Zamanı ( geceleri ve haftasonu )
Dışardan Misafir Kullanım ( İzne bağlı )